DOPLŇTE SPRÁVNÉ NÁZVY BAREV.          

KŘÍŽOVKA  č.  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7
             
                           
     

 

1.

     
     

 

2.

   

 

 

3.

       
   

4.

       
           

5.

     
   

6.

       
         

 

7.

   
                           

TAJENKA

KONTROLA

ZNOVU