DOPLŇTE SPRÁVNÉ NÁZVY OBLEČENÍ.          

KŘÍŽOVKA  č.  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7
                           

   

1.

 
 

 

 

   

2.

   

   

3.

   
 

4.

     
 

 

   

5.

   

 

   

6.

   
   

7.

   
                           

TAJENKA

KONTROLA

ZNOVU