Přiřaďte k příkladům správné výsledky.    

0

0 0 0

15x3

14x6 5x13 12x5
84 0 0 0 6x12 11x7 4x11 13x3
0 0 0 0 9x11 12x4 18x2 6x13
0 0 0 0 17x3 8x11 12x2 4x16
              SKLÁDAČKA   1 - 2 - 3 - 4 - 5                         ZNOVU