Doplň do vět správné obrázky. Odůvodni pravopis.

           Cvičení    1 - 2 - 3 - 4 - 5              

   
  Po moř plula velká          .
  Na pdě běhala           .
  Tatnek si koupil novou           .
  Dm hlídal velk           .
   
   

Znovu