Doplň do vět správné obrázky. Odůvodni pravopis.

             Cvičení    1 - 2 - 3 - 4 - 5            

   
  Na květnu usedl               .
  Dět postavily                .

  Na letšt stálo                .

  Rá pij hork                .

   
   

Znovu