Doplň do vět správné obrázky. Odůvodni pravopis.

            Cvičení    1 - 2 - 3 - 4 - 5            

   
  Po pěšně se plazil .
  Na rbnku pluje .

  Nad lesem let .

  Jřnka si hraje na .

   
   

Znovu