Doplň do vět správné obrázky. Odůvodni pravopis.

          Cvičení    1 - 2 - 3 - 4 - 5            

   
  Na nádražjel .
  Pirát objevili .

  V pokoj zvon .

  Na křžovatce svít .

   
   

Znovu