5/ Procviujeme vyjmenovan slova po b, l, m, p

 

1  -  2  -  3  -  4  -  5

 
                      Mlnek na mk se rozbl. K bl kopty do zem.

                      V dlce se zablsklo a blo slet dunn hromu. Zazpvejme si.

                      Kolk obvatel m vae msto? Nech si nemstn nmtky.
                      Piel plna, aby opravil rozbt plnomr. Neltej venku.
                      Dostala jsem plovou hraku. Neomln zashl cl. To m smsl.
                      Co je to pavka? Pk za svou palatost. Pro se ptvo?
                      Bstina za mlnem umla. Ptlk nebl straptel.
                      Mirek pl vodu. Zn hmzoravce a njakho bloravce?
 

 chybn:     tvoje znmka:        znovu