1/ Procviujeme vyjmenovan slova

 

1  -  2  -  3  -  4  -  5

 

                      Tptiv ze vchzela z klcky. Lokomotiva vfukovala dm.

                      Tatnek stl u umvadla a mdlil si bradu. Mlnek zaal mlt.
                      Laska zmzela ve vsok trv. Jak v novnky?
                      Lka vstrila tlapku ze kvry. Nepltvejte jdlem!
                      Mouka se spe do ptl. Prosnec je zmn msc. Pemlej!
                      Medvdek se nazv mval, protoe si potravu omv.
                      Vslovujte zeteln, nepolkejte slabiky. Pina se vnula lesem.
                      Vskat znamen vkikovat a vskat je probrat se ve vlasech.
 

 chybn:     tvoje znmka:        znovu