3/ Procviujeme vyjmenovan slova

 

1  -  2  -  3  -  4  - 5

 

                      Jak se nazv  nae nejv hora? Na zdi vsel velk obraz.

                      Mslvec vstelil a znovu nabl puku. Zablsklo se.
                                 Bojovnci dobli starobl hrad. Mlana bolel vvklan zub.
                      Divci boulv vtali vtze zvodu. Hospod vsel obl.
                      Vtr se zmnil ve vchici. Vlatovky vtrvale vtoily.
                      Skorky rdy zobaj srov lj. Podep se propsovac tukou.
                      Zptuj sv svdom. Neodprej mu pomoc. Dve se zapilo.
                      Nazvej vci pravm jmnem. Bl ospal a stle zval. Neskuj!
 

 chybn:     tvoje znmka:        znovu