4/ Procviujeme vyjmenovan slova

 

1  -  2  -  3  -  4   -  5

 

                      Vmcen msto v lese se nazv mtina. Brz se vrtme.

                                 Z mstnosti se ozval hlast smch. Ml vsokou teplotu.
                      Zmn pobt na horch se vdail. Vdra uvdla rybu.
                                 V pedsni vsel vtahan svetr. Koupl jsem novny.
                      Vka je mal v. Povk blo slet a v nejvm poschod.
                      Psi nkdy vj na msc. Zastil jsem se srem. Pavel m slu.
                      Drak sel ze vech sl a bl ocasem, a hlna ltala.
                      Kdy si na nco zvkneme, tko odvkme. Eva zvala nudou.
 

 chybn:     tvoje znmka:        znovu