5/ Procviujeme vyjmenovan slova

 

1  -  2  -  3  -  4  -  5

 
                       esk jazk je nam mateskm jazkem. Dti pkn zpvaj.

                       Nkter mlata se rod ls. Dovede vpotat pklad?

                       Ztra peme psemku. Snh zaspal dm i zahradu.
                                  Tvoje vzvav chovn se m nelb. Pravdeln cv!
                      Kter autobus jede do Ruzn? Nikdo se m neozval. Nebj se!
                                 Postelen zve vlo bolest. Kouen je zlozvk. Nevruujte!
                      Bl pn na svoje vsledky. Ze hit bl slet vskot.
                      K vlovu rybnka pibhaj ld z blzk vsky.
 

 chybn:     tvoje znmka:        znovu