Doplte nebo je. 1-2-3-4-5 

 

       

     Doplujeme

 

               

   Co je dnes k obdu?
   Vysvtlete vznam vty.
   Vdeck vzkum pinesl nov obvy.
   Obhni devtkrt hit.
   Vra nm obtav pomh.
   Obdnme si vneek a vtrnk.
   Ve vzdu se obvilo pkn auto.
                     

   Poet chyb:  Tvoje znmka:     Znovu