Hádanka                     

Když měsíc po nebi utíkal do dálky, rozsypal do trávy skleněné korálky.

                                                                                                                                                                                 (Podle Jiřího Žáčka)

Odpověď najdete v tajence, pokud správně utvoříte a doplníte slovesné tvary k

uvedeným slovesům. Daná slovesa se objeví, když kliknete na čísla.

Mezi slovy není mezera.

 

1.        
2.    

 

3.    

 

 

4.

 

     
5.

     
6.  

       
7.    

   
8.      

 
9.          
10.  

11.        

     
   

Zdroj: Čeština hravě - Přemysl Hauser a kol.

 

TAJENKA

ZNOVU