INFORMACE O PLATBĚ STRAVNÉHO      

► Cena stravného činí 340,- Kč měsíčně, hradí se vždy k 18. dni předešlého měsíce.
► Stravné lze platit převodem z Vašeho účtu na účet šk. jídelny číslo: 160310219/0300
► variabilní číslo - rodné číslo žáka, konstantní symbol: 0308 (při platbě z účtu), 1379 (hotovost)
► Doporučujeme zřídit trvalý příkaz u své banky na dobu určitou tj. do 18. května 2010.
► Stravné můžete platit i hotově v ČSOB na Národní třídě 17 v Hodoníně, poplatek činí 50,- Kč.
► Při platbě uveďte prosím jméno dítěte + rodné číslo dítěte a konstantní symbol číslo 1379.
► Platba na září 2009 musí být uhrazena do 18.8.2009.
► Poslední platba bude provedena 18. května 2010.
► Ve šk. jídelně se také připravují svačinky. Cena jedné svačinky činí 9,- Kč (za měsíc 180,- Kč).
► Tuto částku uhraďte společně s platbou za obědy, případně i za školní družinu.
► Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč měsíčně.
► Vyučtování odhlášených obědů + svačin bude provedeno v lednu a červnu 2010. Při hotovostní platbě
► si přeplatky musí vyzvednout osobně dospělá osoba (termín bude upřesněn). Dítěti nebudou peníze
► předány.
► Nový strávník si musí koupit čip za 119,- Kč v kanceláři jídelny od 18. do 31. srpna 2009.
► Úterý      25.8.                9:30 - 13:00
► Středa    26.8.                9:30 - 13:00
► Čtvrtek   27.8.                9:30 - 13:00
► Pátek     28.8.                9:30 - 13:00
Pondělí  31.8.                9:30 - 13:00
► Bez čipu a včasného zaplacení stravného nebude dítěti oběd vydán.
► Záloha za nepoškozený čip bude vrácena po ukončení docházky.
► Odhlášení stravného prosím sdělte telefonicky na číslo 518 398 710 ( do 6°° hod. ráno na záznamník)
► nebo při obědě u terminálu (dopředu i na další dny).