Křížovka č. 1                    

        Jak se nazývá nauka o slovanských národech?

                                                                                                                                                                                

         Odpověď najdete v tajence.

       Otázky se objeví, když kliknete na čísla.

 

1.        
2.    

 

3.    

 

4.

 

     
5.

   
6.  

     
7.    

   
8.      

 
9.          
10.  

   

 

 

TAJENKA

ZNOVU