Shoda přísudku s podmětem

1.  Kam nepatří -i?
      Chlapci přešl- brodem na druhý břeh.
      Veslaři měl- snahu získat stříbrnou medaili.
      Vlaštovky si postavil- hnízdo pod střechou.
      Všichni přítomní projevil- souhlas.
2.  Najdi chybu:
      Děti se daly do pláče.
      Trenéři dávali rady svým svěřencům.
      Na letišti stály dopravní letadla.
      Pasažéři zaujali vyhrazená místa.
3.  Ve které větě je nevyjádřený podmět?
      Mnozí ho měli za hlupáka.
      Se zájmem sledujeme mistrovství světa.
      V každé lavici seděli dva žáci.
      Maminčiny koláče vždy nejvíc chutnaly.
4.  Najdi chybu:
      Děti strávily noc pod stanem.
      Vysoké štíty Tater nás okouzlily.
      Moji rodiče se vrátili už včera.
      Koně ve stájích byly připraveny k dostihu.
5.  Která věta nemá několikanásobný podmět?
      Soutěže se zúčastnili sportovci a tanečníci z celého kraje.
      Psi a kočky se příliš nemilují.
      Před školou se sešly zástupy nadšených žáků.
      Stroje i lidé pracovali ve dne v noci.
6.  Kde je chyba?
      Slanečci nám chutnaly.
      Na slunci sněhuláci roztáli.
      Ekonomičtí ukazatelé ukazovali krach firmy.
      Ekonomické ukazatele ukazovaly bankrot.
7.  Najdi chybu:
      Indiáni loví bizony.
      Štiky lový menší rybky.
      Káně loví myši.
      Divoši loví lukem a šípem.
8.  Ve které větě není podmět?
      Kouřit škodí.
      Jeho nejmilejší zábavou je čtení.
      Její ano pro něho bylo velmi důležité.
      Ono prší?

9.  Která věta je bez chyby?
      Bedřich Smetana byl kapelník Národního divadla.
      Moje matka je starostlivou.
      Bratr se stal číšníkem.
      Svými dramaty se stal Shakespeare nesmrtelný.

10.  Ve které větě není přísudek jmenný?
 
      Sestra je nešťastná.
      Bratr tady sedí jako hromádky neštěstí.
      Líná huba, holé neštěstí.
      Učitel není spokojený.
 
11.  Ve které větě není přísudek jmenný se sponou?
      Počasí bude opět chladnější.
      Matka je na venkově.
      Čas jsou peníze.
      Sbírat léčivé byliny je důležité.
12.  Ve které větě není podmětem zájmeno?
      Tvoje zítra mi nepomůže.
      Každý hospodářem na svém pracovišti.
      Co se to tu děje?
      Někdo hlasitě vykřikl.
13.  Která věta má všeobecný podmět?
      Byli jste na dovolené?
      Procestovali jsme kus Evropy.
      Španělskem se přežene vichřice.
      Hlásili to v rozhlase.

14.  Kterou z vět nesmíš napsat?

      Ovce a jehňata se pásly na stráni.
      Na stráni se pásly jehňata a ovce.
      Na stráni se pásli jehňata a ovce.
      Na stráni se pásla jehňata a ovce.

15.  Najdi chybu:
      Dívky s hochy závodili..
      Dívky s hochy závodily.
      Dívky závodily s hochy.
      Dívky závodili s hochy.

 

16. Označ přísudek, který není holý:
      Učí se chytat.
      Bude brankářem.
      Budeš chytat.
      Budeš muset chytat.

 Vaše jméno a email