CVIČENÍ   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7   

 

       
   

Převádějte jednotky délky.

         
     

 

     

   

3 km

=

m

   
   

8 000 mm

=

m

   
    600 dm =

m
    58 cm =

mm
    62 m

=

cm  
    970 mm = cm        
    400 cm = dm        
 
 

 

  KONTROLA ZNOVU