Orientace v krajině   
                                                       
                                                  V krajině nebo na mapě se orientujeme podle světových stran.
                                      Světové strany určíme nejpřesněji podle kompasu nebo buzoly.
                                                 Hlavní světové strany:
                                                   sever - S
                                                        jih - J
                                               východ  - V
                                                  západ - Z
                          Vedlejší světové strany:
                                     severovýchod - SV
                                       severozápad - SZ
                                          jihovýchod - JV
                                            jihozápad - JZ                                                         
                          ÚKOL: Přesuňte sluníčka ke směrové růžici.   kontrola       znovu  
                                západ   jih   jihovýchod   sever   severovýchod   východ   jihozápad   severozápad