KDYŽ VYBEREŠ PÍSMENA U SPRÁVNÝCH VZORŮ, VYŘEŠÍŠ TAJENKU.

HRAD (P) MĚSTO (B) STAVENÍ (S)

ŽENA (V) KUŘE (A) MĚSTO (O)

ŽENA (R) PŘEDSEDA (L) MOŘE (U)
MUŽ (D) RŮŽE (Í) MĚSTO (O)

STROJ (Z) PÁN (V) PÍSEŇ (Y)
MĚSTO (E) ŽENA (I) SOUDCE (B)
ŽENA (C) KOST (M) PÁN (O)
MOŘE (V) MUŽ (U) HRAD (E)

 

KVÍZ  1 - 2 - 3 - 4 - 5 KONTROLA