KDYŽ VYBEREŠ PÍSMENA U SPRÁVNÝCH VZORŮ, VYŘEŠÍŠ TAJENKU.

RŮŽE (K) KOST (H)  STROJ (S)

 ŽENA (Z) PŘEDSEDA (D) RŮŽE (L)

PÍSEŇ (O) HRAD (A) PÁN (É)
HRAD (T) RŮŽE (Ř) MOŘE (R)

HRAD (I) KUŘE (Y) ŽENA (M)
PÍSEŇ (L) MUŽ (B) STROJ (N)
SOUDCE (P) HRAD (E) MOŘE (É)
ŽENA (T) RŮŽE (H) MOŘE (R)

 

KVÍZ  1 - 2 - 3 - 4 - 5 KONTROLA