KDYŽ VYBEREŠ PÍSMENA U SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ, VYŘEŠÍŠ TAJENKU.  
KVÍZ    č.1 - č. 2
NAŠIMI PŘÍMÝMI PŘEDKY BYLI
GERMÁNI (P) PŘEMYSLOVCI (V) SLOVANÉ (B)
V  ROCE 623 VZNIKÁ
ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ (P) SÁMOVA ŘÍŠE(O)  VELKÁ MORAVA (S)
VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE SE ZASLOUŽILA O
VZNIK MĚST (D) STAVBU SILNIC (R) ROZVOJ KŘESŤANSTVÍ (Ř)
VÁCLAVA VYCHOVÁVALA JEHO BABIČKA
LUDMILA (I) LIBUŠE (A) KAZI (E)
SPYTIHNĚV MĚL
5 SYNŮ (Z) ZEMŘEL BEZDĚTNÝ (V) 3 DCERY (M)
VÁCLAVA NECHAL ZAVRAŽDIT JEHO BRATR
BOHUMIL (A) BOLESLAV (O) BOŘIVOJ (U)
VE STARÝCH POVĚSTECH ČESKÝCH NEVYSTUPUJE
HORYMÍR (S) BIVOJ (H)  KLEOPATRA (J)
           KONTROLA                            ZNOVU