SEČTI VŠECHNA ČÍSLA V KYTIČKÁCH.

               
               
               
               
               
                             
                                
                                
                      
               
                             
                                  
                                  

CVIČENÍ 1-2

KONTROLA

ZNOVU