PŘÍKLADY SI VYPOČÍTEJTE A PODLE VÝSLEDKŮ SLOŽTE OBRÁZEK.   

    JOSEF LADA   1 - 2 - 3 - 4         

 

      

 

 

   

 

 
       
   
       
               
       

                                        ZNOVU