Opakovn vyjmenovanch slov     1-2-3-4-5-6-7     
 
           Doplte vynechan psmena.                          
    bc hodiny, st erven, prach v,
  dobl paez, oplovan plech, bl bt,
  ostr pla, devn bdlo, blil bt,
   hbt, blskav ozdoba, semlt obl,
   zmlen neplat, vmslel pklad,
  podej m knihu, budu mt svtek, lka
 

Poet chyb:                Tvoje znmka:  

 Znovu