Opakovn vyjmenovanch slov     1-2-3-4-5-6-7     
 
           Doplte vynechan psmena.                            
   Z blin pipravujeme liv aj.
   Vera jsem zlobl a bl jsem bt.
   Ruce musme mt vdy umt.
   Semnka pampelek maj jemn chm.
   Pi odchodu z btu mus pelv zamkat.
     Mlnice bla pln mounho prachu.
      Labu prudce bla kdly. Przdniny rychle ubhaly.
   Pavel je neobejn zrun. Musm ukldit pokoj.
   Pomhali jsme babce pi sklzni rybzu.
   Z blzkho ndra jsme sleli houkn vlaku.
 

Poet chyb:                Tvoje znmka:  

 Znovu