KAM PŘISTANOU PARAŠUTISTÉ?        

 

0 0 0 0 0  
    0 0 0    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

CVIČENÍ  1 - 2 - 3

KONTROLA

ZNOVU