PÍSEMNÉ DĚLENÍ

 

PŘÍKLAD:   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
 
 
                                     
 

                                                        

     

           
       

         
         

         
                     

 KONTROLA

ZNOVU