VELICKÉ ZVONY  -  Čechomor      

Ty Velické zvony pěkně vyzváňajú,
ludé sa čudujú co to znamenajú.

Jedni povídajú pútníčkové idú,
druzí povídajú pochovávat budú.

Pochovávat budú jednej mamce syna,
co ho otrávila jeho roztomilá.

Nešťastná galánko jak na pohreb půjdeš,
nešťastná galánko kerak plakat budeš.

 

Ty Velické zvony pěkně vyzváňajú,
ludé sa čudujú co to znamenajú.

 

 

ZPĚT