Plavecká výuka - organizační pokyny

    Plavecká výuka ve druhém ročníku je součástí tělesné výchovy a bude probíhat v rámci vyučování v rozsahu deseti lekcí jedenkrát týdně (vždy ve čtvrtek) od 8:00 do 9:30 hodin.

      První lekce bude probíhat již příští týden, tj. 31. 3. 2011 (došlo zde ke změně oproti původně plánovanému termínu 7. 4. 2011), poslední lekce proběhne dne 9. 6. 2011.

     Další změnou je platba plavecké výuky, částka 200 Kč se nebude vybírat, škola zaplatí celou částku každému žákovi.

      Odcházet budeme hromadně od hlavního vchodu školy přesně v 7:30 hod. Sraz všech dětí bude v 7:25! Připomínám, že nebudeme na nikoho čekat, v 8:00 už začíná plavecká výuka.

       Děti, které navštěvují ranní družinu, před odchodem na bazén osobně vyzvednu.

      V případě, že se dítě nemůže plavecké výuky zúčastnit (např. je po nemoci), přinese si k bazénu tričko, kraťasy a gumové žabky na přezutí – bude výuce přihlížet z lavičky.

CO SI VZÍT S SEBOU:

      Plavky, 2 ručníky, hřeben, mýdlo, kapesníky, dívky gumičku do vlasů. Děti si také mohou nosit přezůvky (gumové žabky, v kterých mohou přijít až k bazénu) a plaveckou čepici (doporučuji  zejména děvčatům s dlouhými vlasy).

      Svačinu, kterou mají děti zaplacenou ve školní jídelně, bereme ráno s sebou a děti ji dostanou ihned po výcviku. Ostatní děti si nosí svačinu s sebou z domu. Děti budou mít možnost také zakoupit si občerstvení v bufetu plaveckého bazénu, proto jim můžete dát nějaké malé kapesné.

     Prosím, aby děti v den plavání nenosily řetízky, prsteny, náramky, kruhové náušnice, nebo neuzamčené náušnice – těmito předměty mohou zranit sebe nebo spolužáky, případně je ztratit. Je přísně zakázáno nosit na bazén žvýkačky!

      Zpět do školy se vracíme cca. v 10:30 hodin a pokračujeme ve vyučování dle rozvrhu do 12:40 hodin.

       Vzhledem k tomu, že je plavecká výuka součástí TV, nebude po celou dobu plavání probíhat ve škole tělesná výchova. Pohybové hry zůstávají beze změny. Dětem, které nechodí do pohybových her, si donesou cvičební úbory domů a zpět do školy si je přinesou až 14. 6. 2011.

      Při závěrečné hodině obdrží třídní učitel od učitele plávání záznamový list třídy s dosaženými výsledky, které jsou podkladem pro klasifikaci z tělesné výchovy a dokladem o absolvování plavecké výuky.

      Aktovku popř. batůžek s učením si necháváme před odchodem na bazén v šatně ve škole, děti si berou pouze batůžek či igelitku s věcmi do plavání.

      Pozn. V případě nepříznivého počasí dbejte prosím na to, aby byly děti na cestu řádně oblečeny!

       

      V Hodoníně dne 26. 3. 2011                                                      tř. uč. Věra Vasiljevičová