PODSTATNÁ JMÉNA V OBRÁZCÍCH   
Cvičení     1 - 2 - 3 3. pád 4. pád 6. pád
Po obědě jsem si pochutnal na  .

Petrovi jsem dal pěkný  .

Viděli jsme na obloze  .
Blížili jsme se k  .
V     byla pěkná pohádka.
Maminka dostala k svátku .
V létě chodíme rádi na .
Na  si hrály děti.
Na jsme dali závaží.
Ztratil jsem .