Otázka č. 1 

Vydechujeme nosem a ústy vzduch s větším množstvím kyslíku 

než oxidu uhličitého?

 

 

 

                   

     

                                                                                  Klikněte na ANO nebo NE!

                                                                                      Další otázka 

                                             Otázky č. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10