Otázka č. 6 

Proudí odkysličená krev tepnami?

 

 

 

             

     

     

                                                                                       Klikněte na ANO nebo NE!

                                                                                       Další otázka 

                                               Otázky č. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10