Pravopisnα cviθenν pro 2. tψνdu       

 

         

Doplςte  š nebo ž

   

     
 
   Myky, drωbe, kalu, nω, le,
 Ale, mψν, ko, strα, kdy, bμ,
 mro, nωky, hruka, podrαka,
 mladύ mu, tuka, oψνky, Elika.
 
 

Cviθenν  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 

  Poθet chyb:            Tvoje znαmka:  

 Znovu