Rozhodněte, kdy se jedná o předložku nebo předponu.

Cvičení   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

 

(nad)pis , (od)let ,

(pod)čarou , (za)stavil ,

(před)ložka , (od)nich ,

(s)metl , (pod)trhal ,

(pod)vodník , (pod)vodou ,

(od)léta , (od)létá ,

(od)daný , (z)tratit ,

(z)vás , (před)překážkou ,

(pod)kovička , (s)nimi

 
 

Počet chyb:                Tvoje známka:  

 Znovu