Doplňte sebou/s sebou.                          

 
 

Pavel při jídle stále vrtěl.

Ulovená ryba házela.

                                 Máte dost peněz?
                   Vlak zastavil a cestující trhli.
                        Musíme mít něco k pití.
                           Vezmi i kamaráda.

                               To se rozumí samo .

                         Bratr mě vzal na kopanou.
             Opravář si donesl všechno nářadí.

                        Byl překvapený sám .

 

 

                            

Počet chyb:  Tvoje známka:     Znovu