Přiřaďte k příkladům správné výsledky.

0

0 0 0

60:5

48:3 66:6 88:2
0 0 0 0 39:3 54:3 34:2 76:4
0 0 0 0 63:3 70:2 75:5 72:3
0 0 0 0 78:3 44:2 100:4 84:3
              SKLÁDAČKA   1 - 2 - 3 - 4 - 5                       ZNOVU