Přiřaďte k příkladům správné výsledky.

0

0 0 0

(6+5)x2

(18+7)x2 (36-18)x3 (63-19)x2
0 0 0 0 (46-8)x2 (43-7)x2 (31-8)x3 (40-5)x2
0 0 0 0 (32-6)x3 (39+8)x2 (38+5)x2 (44-7)x2
0 0 0 0 (22+9)x2 (8+13)x4 (40-9)x3 (90-68)x3
              SKLÁDAČKA   1 - 2 - 3 - 4 - 5                       ZNOVU