Přiřaďte k příkladům správné výsledky.

0

0 0 0

3x=69

x5=70 12x4= :4=15
0 0 0 0 x15=75 99:3= x2=30 55:5=
0 0 0 0 x3=72 4x=72 84:2= 5x=85
0 0 0 0 :3=15 12x=72 :4=14 :2=26
              SKLÁDAČKA   1 - 2 - 3 - 4 - 5                       ZNOVU