Příklady vypočítejte a výsledky zaokrouhlete na desítky.

0

0 0 0

43x2

11x5 36:2 88:2
0 0 0 0 3x33 63:3 2x38 82:2
0 0 0 0 3x19 56:4 18x3 5x13
0 0 0 0 66:2 6x13 2x35 52:4
              SKLÁDAČKA   1 - 2 - 3 - 4 - 5                       ZNOVU