DÝCHACÍ SOUSTAVA

Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává
vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu.
Rozvod kyslíku ke tkáním zajišťuje krev.
Onemocněním dýchacích cest předcházíme otužováním, častým pohybem,
větráním uzavřených místností, očkováním.
 
OTÁZKY

1. Jaká je funkce dýchací soustavy?

2. Co tvoří dýchací soustavu?

3. Jak předcházíme onemocnění dýchacích cest?