Životní podmínky živých organismů

Živé organismy dělíme do čtyř základních skupin:

 

1. rostliny

 
 

2. houby

 
  3. živočichové  
  4. bakterie  

Příroda neživá poskytuje živým organismům:

  1. vodu  
  2. vzduch  
  3. světlo a teplo  
  4. půdu  

Určité druhy rostlin, hub a živočichů žijí vždy

v určitém prostředí. Společně tak tvoří různá

 

společenstva.

 
   - život v okolí lidských obydlí  
   - život na poli  
   - život u vody  
   - život v lese