Složte si obrázek živočicha, pojmenujte ho a zařaďte do správné skupiny:     

- ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci -   

KONTROLA

ZNOVU