KTERÉ OBRÁZKY K SOBĚ PATŘÍ? SESTAV SPRÁVNÉ ŘADY.

 

CVIČENÍ č. 1 - 2 - 3

KONTROLA

ZNOVU