PRINCEZNIČKA NA BÁLE

František Hrubín

 
Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.
Honzíku, máš na mále!
Přines nám ty korále!
Honzík běžel za hory,
Nakopal tam brambory.
Vysypal je před krále,

tu máte ty korále!

Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.
 
 
ZPĚT