První třída kašička,

druhá třída růžička,

třetí třída hodní žáci,

čtvrtá třída darebáci,

pátá třída medvědi,

 protože nic nevědí.
 

 

 

ZPĚT