400 bodů

     
           
               
   

Které tvrzení neplatí pro den a týden?

   
        1. Den je vždy kratší než týden.    
        2. Týden je vždy delší než den.    
        3. Týden je šestinásobek dne.    
        4. Týden má sedmkrát 24 hodin.    
           
   

KONTROLA

   

ZPĚT