200 bodů

     
           
               
   

Kníže Boleslav, který nechal zavraždit knížete Václava, byl jeho:

   
                          1. strýc    
                          2. syn    
                          3. nebyli příbuzní    
                          4. bratr    
   

KONTROLA

   

ZPĚT