300 bodů

     
           
               
   

S kterým sousedním státem má Česká republika nejdelší hranici?

   
                        1. se Slovenskem    
                        2. s Německem    
                        3. s Rakouskem    
                        4. s Polskem    
   

KONTROLA

   

ZPĚT