Prv - prvouka

Pč - pracovní činnosti

Vč - výtvarné činnosti - volitelný předmět

Ph - pohybové hry - volitelný předmět

Td - tvořivá dramatika - volitelný předmět

ZPĚT